Wijkagent
Koen Meeuwsen
Website: wijkagent bottendaal

De wijkagent is een politie-ambtenaar die in een wijk of buurt nauwe contacten onderhoudt met bewoners en partners in de wijk. De wijkagent is de schakel tussen de wijk enerzijds en de politie anderzijds.
Hij is bereikbaar via bovenstaande link