Buurtmoestuin Bottendaal
Ingenieur Wevstraat
Nijmegen
Email: [email protected]

 

Langs de Ingeneur Wevestraat ligt een zone met moestuinen, waar vroeger NS-personeel mocht tuinieren. Sinds 2015 huurt de gemeente deze moestuinen van de NS voor gebruik door de wijk, samen met het groengebied in de spoorkuil beneden. Sinds 2020 is het hele gebied permanent groengebied voor de wijk geworden en heeft de gemeente de grond in eeuwigdurende erfpacht. De moestuinzone vormt hierbinnen een klein paradijsje met een bijzonder karakter. Het doel van de buurtmoestuin is om wijkbewoners van Bottendaal te laten moestuinieren om zo met elkaar in contact te komen.

De Buurtmoestuin Bottendaal staat open voor iedere inwoner van de wijk Bottendaal vanaf 18 jaar. Je kunt deelnemen in één van de volgende vormen:

a. Individueel moestuintje (ca. 20 m2). In het groeiseizoen, vooral mei-juni-juli vraagt dit veel aandacht, zeker een paar keer per week.

b. Gezamenlijke moestuin. Je verzorgt en oogst samen met een vaste groep buurtgenoten de gewassen. In het groeiseizoen, vooral mei-juni-juli vraagt dit één dag per week 2 tot 4 uur werk.

c. Je bent Vriend van de moestuin. In dit geval help je mee wanneer het jou uitkomt, zonder vaste momenten. Als Vriend van de moestuin kun je zitten in de algemene tuin en hier ook fruit en kruiden plukken. Nieuw is dat we gaan experimenteren met verhoogde bakken voor mensen die minder goed ter been zijn en daarom liever staand of zittend tuinieren. Heb je hiervoor belangstelling, dan kun je je ook aanmelden als Vriend van de moestuin. Je blijft dan op de hoogte en krijgt t.z.t de mogelijkheid te tuinieren in deze verhoogde bakken.

Inschrijven

Wil je ook meedoen aan de moestuin en lid worden? Aanmelden kan via het e-mailadres: [email protected]

Vermeld je naam, adres, 06-nummer (voor de groepsapp) en e-mailadres. Geef ook aan in welke vorm je wilt deelnemen: a) individueel landje of b) gezamenlijke tuin of c) Vriend van de moestuin.

Is er geen plek, dan kom je op de wachtlijst. Contributie betaal je pas als je een tuin toegewezen krijgt. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering. In 2023 bedraagt deze € 20 per jaar.

Werkochtenden

Elke eerste zaterdag van de maand is er een gezamenlijke werkochtend van 10:00-12:00 uur. Van elk lid wordt verwacht dat die een bijdrage levert aan de werkzaamheden die nodig zijn om de moestuin als geheel in stand te houden. Dat kan door te helpen met tuinonderhoud, het organiseren van evenementen, koffie en thee verzorgen op de werkdagen en meer. Twijfel je nog? Kom dan gerust eens langs op een werkochtend!

Vragen? Stuur een mailtje naar [email protected]