In de 25 jaar die volgden na de vaststelling van het bestemmingsplan werd stevig gesloopt, fabrieken, bedrijfspanden, schoolgebouwen, en krakkemikkige woonpanden. Nieuwe betaalbare huurwoningen kwamen er voor in de plaats. Maar ook groengebieden, zoals de Natuurtuin (geopend in 1994), het Thiemepark (geopend in 1999) en het Vondelparkje (aangelegd in 2006). Overigens geen overbodige luxe een wijk  die het minste  groen had van alle  wijken in Nijmegen. De laatste grote klus was de sloop van de Dobbelmanfabriek in 2001 en de daarna volgende herinrichting van het gebied. Zo werd Bottendaal na een lange en harde strijd weer bewoonbaar. Langzamerhand werd de wijk weer de wijk, zoals deze oorspronkelijk bedacht was: een stedelijk gebied waar het plezierig is om te wonen voor iedereen.

De eerste grote sloopactie in 1977. De sloop van de Draadfabriek aan de Van Dulckenstraat-Van Goorstraat. Hier werd ook het eerste nieuwbouwproject gerealiseerd in 1978, dus nog voor het nieuwe bestemmingsplan van 1979.

Sloop huizen ASW ca. 1980. De fabriek -op de achtergrond- zou niet veel later volgen. Je kunt goed zien hoe dicht de huizen tegen de fabrieksgebouwen aangebouwd waren. Een situatie die veel voorkwam in Bottendaal.

Volgende hoofdstuk