echter wij als Kamerbreed vinden dat een overconcentratie van kamerverhuur in Bottendaal  per definitie de leefbaarheid te veel aantast. 
Deze overlast kun je niet bestrijden door meer toezicht en handhaving. Tevens heeft de gemeente de laatste jaren veel bezuinigd en heeft hier niet genoeg personeel meer voor.

Bovendien ontbreken vaak de wettelijke middelen om overlastveroorzakers aan te pakken zoals de gemeente zelf toegeeft.
Kamerbreed dringt er daarom bij de gemeente op aan om met een duidelijke definitie te komen van wat zij vindt dat ernstige overlast nu eigenlijk is.
Tot op heden hebben wij nog geen reactie van de gemeente daarover gehad.
Ook vragen wij voortdurend om een fatsoenlijke leefbaarheidstoets in de beleidsregels van de gemeente op te nemen zoals dat in vrijwel alle gemeenten gedaan is.
Door het ontbreken van zo’n leefbaarheidstoets in de Nijmeegse beleidsregels is het voor een de betrokkenen onmogelijk te beoordelen of een vergunning voor kamerverhuur terecht is of niet.
Hierdoor kan Nijmegen dan ook standaard omzettingsvergunningen afgegeven zonder dat daar iets tegen te doen is.
Kortom definieer de leefbaarheid!

Bijlage: ontwerp woonvisie