De komende jaren worden er grote bouwactiviteiten uitgevoerd op het terrein van het Radboudumc, waaronder de bouw van een geheel nieuw hoofdgebouw. Hiervoor zijn grote en hoge bouwkranen geplaatst, die ervoor zorgen dat de traumahelikopter de gebruikelijke vliegroutes niet kan volgen. Dit zou namelijk gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Daarom hebben we de vliegroutes voor bepaalde tijd gewijzigd. De helikopter vliegt tijdens de bouwperiode in zuid-oostelijke of noord-westelijke richting, waar dit voorheen oostelijk en westelijk was. De keuze voor de route hangt af van de windrichting.

De wijziging kan ervoor zorgen dat u de helikopter nu vaker of juist minder vaak hoort vliegen. De bouwactiviteiten lopen tot oktober 2021. Hierna zal de helikopter de oude vliegroutes weer volgen. Het nieuwe hoofdgebouw wordt naar verwachting medio 2022 in gebruik genomen.

Kijk voor informatie over de bouwwerkzaamheden op www.radboudumc.nl/nieuwbouw.