Nederland gaat langzaam maar zeker afscheid nemen van aardgas. Hoe we dit precies moeten gaan doen is niet bekend. Daarom heeft de gemeente Nijmegen, zoals u misschien al heeft vernomen, drie pilotwijken aangewezen om ervaring op te doen met het proces om te komen tot een aardgasvrije wijk: Bottendaal, Zwanenveld en Hengstdal.

Komend voorjaar gaan we om deze reden van start met een bijeenkomst in Bottendaal voor alle belanghebbenden in dit proces. Uitgenodigd worden bewoners, huurders, eigenaren van panden, ondernemers en natuurlijk Liander (de netbeheerder) en de woningcorporatie Talis om samen met u van gedachte te wisselen over de wijze waarop we gezamenlijk het proces naar een aardgasloze wijk in gaan zetten. Op dit moment is de exacte datum nog niet bekend maar zodra deze geprikt is nodigen we u uit.

Belangrijk is om vooraf een goed beeld te hebben over wat we van elkaar kunnen verwachten in dit proces. We zijn ons bewust dat dit onderwerp veel vragen oproept. Aangezien in dit stadium nog   niet alle vragen beantwoord kunnen worden is het wel belangrijk om te inventariseren wat er bij u leeft en dat u weet wat er bij de gemeente, de netbeheerder en de woningcorporatie leeft. Dit wordt dan vervolgens als uitgangspunt voor het verdere proces gebruikt.

Naast het verstrekken van informatie en discussiëren over dit onderwerp gaan we in kleinere groepen de “Route naar een aardgasvrije wijk” verkennen. Wat zijn de consequenties van het einde van het aardgastijdperk. Wie heeft welke rol? Wie is wanneer aan zet? Wat kan je van de verschillende partijen verwachten? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wie maken die keuzes en op basis waarvan?

Kortom, houdt uw brievenbus in de gaten!