De Spoorkuil, die vreemde insnijding op de smeltwaterzandhelling van de oude stuwwallen. Een monumentale kuil midden in de stad. Ooit een kale zandvlakte met puffende stoomlocomotieven, ronkende dieseltreinen en brede rangeerterreinen, sinds vele jaren ook een groot groengebied met wandelpaden, sportvelden en bijzondere flora en fauna. Een spannend gebied met een rijke geschiedenis. Sinds kort ook een veelbesproken plek: welke toekomst heeft recreatie in het groen op deze plaats in de stad?

terug