50 jaar speelplezier in Speeltuin ’t Kraaienest in Bottendaal

Dit jaar viert Speeltuin ’t Kraaienest in Bottendaal haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan vieren we een groots lustrumfeest op zaterdag 2 juni. Het feest is voor jong en oud, voor bewoners en oud-bewoners uit Bottendaal, voor iedereen die de afgelopen 50 jaar speelplezier heeft beleefd in ’t Kraaienest en de speeltuin een warm hart toedraagt.

Lustrum fotoboek
Het programma op 2 juni staat in het teken van 50 jaar speeltuin. De lustrumcommissie heeft met hulp van de gemeente, het gemeentearchief en (oud) bewoners een speciaal lustrumboek met foto’s en herinneringen aan 50 jaar speeltuin samengesteld. Het eerste exemplaar van dit boek wordt op 2 juni uitgereikt aan de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls.
Daarnaast vindt ‘Bottendaal got talent’ plaats. Iedereen heeft een talent en op 2 juni krijgen jong en oud de kans dit te laten zien aan vrienden, familie en buurtgenoten.

Al 50 jaar voor iedereen
De speeltuin is al 50 jaar een plek waar kinderen uit alle sociale klassen en met verschillende etnische achtergronden samen spelen. Een fijne en veilige speelplek met beheer en toezicht, gratis te bezoeken. In de zomer een zwembadje en in de winter met hulp van vrijwillige buurtbewoners een ijsbaan.
De speeltuin biedt uitdaging met toestellen voor kinderen tot 12 jaar. Daarnaast is er in 2015 een multi generatie toestel bijgekomen om ook een sportieve uitdaging te bieden voor ouderen. Organisaties uit Bottendaal als de Globe, een woonvorm voor mensen met dementie, Sterker Sociaal Werk (voorheen Swon seniorennetwerk) en Fysiotherapie Bottendaal zijn betrokken geweest bij deze innovatie en uitbreiding van de speeltuin.

 

Geschiedenis
De speeltuin is in 1968 ontstaan omdat wijkbewoners, in een wijk met veel smalle straatjes en weinig groen, behoefte hadden aan een speelplaats voor kinderen. Na een paar goede eerste jaren ontstond er een roerige tijd met wisselend beheer en vernielingen totdat de gemeente de speeltuin zelfs sloot. In 1982 kwam hier verandering in doordat vrijwilligers de Stichting St Stephanustuin oprichtten en met hulp van een structurele subsidie van de gemeente zorgden voor het onderhoud van de speeltuin.
Tot een paar jaar terug had de speeltuin vaste beheerders. Op dit moment is dat niet zo en is de speeltuin op rustige tijden helaas vaak dicht. Actieve vrijwilligers uit de wijk zorgen dat de speeltuin open is op drukke tijden na schooltijd en in het weekend. Aan een structurele oplossing voor de toekomst wordt door het bestuur van de speeltuin en de gemeente hard gewerkt.

Meer info: www.speeltuinkraaienest.nl of neem contact op met organisatie lustrumcommissie:
Sandra Verwaal, 06 45226843, [email protected]
Adres speeltuin: St Stephanusstraat 94, 6512 HX Nijmegen

U bent van harte welkom het programma op 2 juni bij te wonen!

14.00u: Ontvangst
14.30- 15.30u: Voorronde ‘Bottendaal got talent’
15.30u: Uitreiking lustrumboek aan Burgemeester Bruls
16.00-17.00u: Finale ‘Bottendaal got talent’
17.00-20.00u: Muziek met hapjes & drankjes van Lokaal de Ruijter