Op maandag 1 mei zijn wij gestart met fase 1 van de werkzaamheden in het kader van het project “Herinrichting en rioolvervanging Stijn Buysstraat” te Nijmegen.  Via deze weg willen wij u graag informeren over de voortgang van de werkzaamheden en de aanstaande fasewisseling naar fase 2.

Fasering en planning
Zoals reeds aangekondigd door de gemeente Nijmegen wordt het riool, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet meer vervangen. Dit heeft tot gevolg dat onze planning wordt ingekort en er wat is geschoven met werkzaamheden. Voor u is van belang dat de asfalteringswerkzaamheden op de Stijn Buysstraat van kruising Graafseweg tot kruising Van Triesstraat zijn vastgesteld op maandag 29 en dinsdag 30 mei 2017. Tijdens deze werkzaamheden zijn wij genoodzaakt de weg volledig af te sluiten en deze is dan ook niet toegankelijk voor verkeer.

Begin week 23, dinsdag 6 juni, zullen wij overgaan naar fase 2 van het werk. Fase 2 omvat de zuidelijke werkzaamheden op de Stijn Buysstraat, beginnend vanaf de Graafseweg richting de van Trieststraat. Fase 2 zal eind week 25, 23 juni, worden afgerond. Op de bijgevoegde tekening is het werkvak schematisch weergegeven.

Aanvullende informatie?
Gedurende de looptijd van onze werkzaamheden houden wij wekelijks een inloopuurtje voor omwonenden/geïnteresseerden. U bent dan ook van harte welkom in de keet van Infrascoop op de kruising Stijn Buysstraat / Van Triesstraat, elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uur.

Voor eventuele vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het project, de heer Martien Nillessen (06 – 12494891), of mailen naar [email protected].

Wij zullen trachten om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken, echter zal enige hinder onvermijdelijk zijn.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Infrascoop bv