Op maandag 1 mei zijn wij gestart met de werkzaamheden in het kader van het project “Herinrichting en rioolvervanging Stijn Buysstraat” te Nijmegen. Via deze weg willen wij u graag informeren over de afronding van de werkzaamheden.

Fasering en planning

Zoals reeds aangekondigd zijn wij momenteel nog druk doende de laatste fase (ter hoogte van kruising Stijn Buysstraat / Burghardt van den Berghstraat) van het project te realiseren. Als alles volgens planning verloopt zullen deze werkzaamheden vrijdag 14 juli worden afgerond waarmee het volledige project voor ons is afgerond. Vanaf maandag week 29 kunt u weer normaal gebruik maken van de Stijn Buysstraat eo.

Aanvullende informatie?

Gedurende de looptijd van onze werkzaamheden hebben wij wekelijks een inloopuurtje gehouden voor omwonenden/geïnteresseerden. Met de afronding van de werkzaamheden komt er ook een einde aan het inloopuurtje.

Uiteraard kunt u voor eventuele vragen nog steeds contact opnemen met de uitvoerder van het project, de heer Martien Nillessen (06 – 12494891), of mailen naar [email protected].

Tot slot willen wij u bedanken voor uw begrip in de afgelopen periode. Het project is voorspoedig verlopen met een mooi eindresultaat, mede dankzij uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Infrascoop bv