Snelheid in de buurt is een veel gehoord probleem. Heel vaak wordt er onbewust te hard gereden of realiseren bewoners zich niet wat de gevaren zijn, ook voor kinderen. Er zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan met de verkeersveiligheid in een buurt. Veilig Verkeer Nederland heeft een Buurtactiepakket ontwikkeld met allerlei materialen en inspiratie om zelf leuke acties uit te voeren om bewoners bewust te maken van hun snelheid.

Met dit Buurtactiepakket kunt u zelf – met eventueel hulp van medebewoners, gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland – een Buurtactie organiseren.  

Buurtactiepakket aanvragen
U kunt een Buurtactiepakket aanvragen via www.participatiepunt.vvn.nl
U doet dan een melding van uw verkeersonveilige situatie. In de toelichting geeft u aan dat u een Buurtactiepakket 30 km wilt aanvragen.

Meer informatie
Veilig Verkeer Nederland
Regiokantoor Oost
T 0575 51 01 44
www.veiligverkeernederland.nl