Het aantal reizigers en goederen over het spoor in Nederland neemt toe. Het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van de Rijksoverheid zorgt ervoor dat op drukke
trajecten in Nederland iedere 10 minuten een trein gaat rijden. Eén van die trajecten is de
corridor Schiphol-Utrecht-Nijmegen. Om te zorgen voor een betrouwbare dienstregeling
op deze lijn, zijn ook aanpassingen in Nijmegen nodig.

PHS-aanpassingen in Nijmegen
In Nijmegen worden sporen en wissels aangepast en wordt een derde perron gebouwd.
De transfer op het station wordt verbeterd door de stationstunnel aan te passen en liften
en trappen uit te breiden. Mede in opdracht van de Gemeente Nijmegen wordt de
bestaande tunnel doorgetrokken naar de westzijde en krijgt het station een tweede
volwaardige toegang. Ook wordt er op het bestaande opstelterrein in de wijk Wolfskuil
meer capaciteit gerealiseerd voor het opstellen van treinen. Daar worden straks treinen
van binnen schoongemaakt en kleine onderhoudswerkzaamheden verricht. PHS
Nijmegen is naar verwachting gereed in 2026.

Milieueffect-rapportage (MER)
Bovengenoemde ruimtelijke aanpassingen kunnen effecten hebben op de omgeving van
het spoor. Denk bijvoorbeeld aan geluid en trillingen. Deze effecten worden beschreven in
een milieueffect-rapportage (MER). Daarin wordt aangegeven welke maatregelen moeten
worden genomen om deze effecten te voorkomen of te verminderen.
De aanpak van de MER staat beschreven in een startdocument. Dit document heet de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van PHS Nijmegen. Vanaf 11 januari tot en met
21 februari ligt het voornemen een MER op te stellen ter inzage, o.a. bij de Stadswinkel,
Mariënbrug 30 in Nijmegen. Alle informatie over de procedure en de NRD vindt u op
platformparticipatie.nl/phsnijmegen. Meer informatie over het project zelf vindt u op
www.prorail.nl/projecten/nijmegen.

Hieronder ziet u een kaartje van het studiegebied:

Kom naar de inloopavond
Op donderdagavond 24 januari 2019 organiseert het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat samen met ProRail en de Gemeente Nijmegen een inloopavond.
Vertegenwoordigers van genoemde partijen zijn aanwezig en informeren u over de
toekomstige plannen voor uw woonomgeving. Ook informeren zij u over de MERprocedure
en hoe u hierop kunt reageren.

 

U bent van harte welkom op donderdag 24 januari tussen 18.00 en 21.00 uur in
wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386, 6542 VJ Nijmegen.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact.
Of bel 0800 – 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur.

 

Met vriendelijke groet,
ir. Roland Jansen
Projectmanager PHS Nijmegen
ProRail