Het persbureau van de Heilige stoel laat vandaag ons het volgende weten:

Paus Franciscus heeft de Congregatie voor de Heiligverklaringen gemachtigd om een reeks decreten uit te vaardigen, waaronder de erkenning van een wonder dat wordt toegeschreven aan de zalige Titus Brandsma, die in 1942 ‘uit haat tegen het geloof’ in het concentratiekamp Dachau werd vermoord.

Paus Franciscus heeft kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, toestemming gegeven om een reeks berichten bekend te maken over komende aankondigingen van de heiligverklaring van een aantal mannen en vrouwen. Als eerste van hen is Titus Brandsma genoemd. Het Vaticaanse persbureau legt uit dat aan Titus Brandsma een wonder wordt toegeschreven: de genezing van pater Driscoll.

Titus, geboren in 1881, was een Nederlandse theoloog, journalist en auteur die zich krachtig verzette en zich uitsprak tegen de anti-Joodse wetten die de nazi’s vóór de Tweede Wereldoorlog in Duitsland hadden aangenomen. Hij was een priester in de orde van de Karmelieten. Hij werd in 1942 gearresteerd naar aanleiding van zijn reis langs de redactie van katholieke dagbladen om hen te stimuleren geen nazipropaganda te publiceren. Titus stierf van ontberingen en honger in het concentratiekamp Dachau op 26 juli 1942. Paus Johannes Paulus II verklaarde Titus zalig in 1985 en zei dat hij “haat met liefde beantwoordde”.

De zusters en broeders van de Nederlandse Provincie Karmelieten zijn zeer verheugd met deze stap. De aankondiging van de heiligverklaring komt nu heel dicht bij. Titus Brandsma is voor ons niet alleen een martelaar die voor zijn geloof is gestorven. Zijn levensweg getuigt ook van een intieme omgang met God. Zijn leven en zijn geschriften zijn ook voor de hedendaagse mensen een bron van inspiratie en hoop.

Almelo, 25 november 2021

Huub Welzen O.Carm.

Prior Provinciaal Nederlandse Karmelieten

Zie voor achtergronden :Achtergronden Titus Brandsma