Afvalcoaches trekken Bottendaal in.

Vorig jaar heeft u vast gelezen over de zwerfafvalaanpak ‘Nijmegen schoon, heel gewoon’.

De gemeente Nijmegen wil, in samenwerking met Dar, het thema afval extra aandacht gaan geven. Met deze aanpak willen Dar en de gemeente samen met wijkbewoners aan de slag om de buurten weer schoon en fris te krijgen en te houden. Bij afval gaat het niet alleen om het op de juiste manier weg te gooien (in containers en afvalzakken), maar ook om het afval goed te scheiden. Afval is geen afval als het goed gescheiden wordt aangeboden. Van gft-afval kan compost gemaakt worden en van oud papier, nieuw papier? Dus! Kijk! Afval=grondstof.

Afval in Bottendaal

Bottendaal is een relatief kleine wijk met een positief sociaal klimaat. Binnen Nijmegen staat de wijk bekend als een wijk met een veelzijdige bevolking, die bereid is ruimte aan elkaar te geven en gelijktijdig trots is op hun wijk. Vandaar dat Bottendaal in het ‘Nijmegen Schoon, heel gewoon’ ideaal is. Maar een andere reden voor de Dar is dat wijkvegers en handhavers merken dat Bottendaal gemiddeld meer zwerfafval kent dan andere Nijmeegse wijken. In Bottendaal zetten veel bewoners ander afval op straat, bij de gft-cocon (gft-verzamelcontainers). Daarnaast staat
het afval vaak te vroeg aan de straat, eerder dan het ophaaltijdstip van Dar.

Wat gaan Dar en gemeente doen?

– Er komen borden met de sociale normen rond het omgaan met afval en met de containers.
– In een schone omgeving wordt veel minder afval op de grond gegooid. Daarom gaat Dar in een straal van 5 meter rondom de gft-cocons en containers extra reinigen. Weg vuil, aanslag en graffiti.
– Er komen afvalcoaches, die in gesprek gaan met de wijkbewoners.

Ontmoet de afvalcoach!

Om te weten wat er speelt, trekken de afvalcoaches de wijk in en gaan het gesprek met bewoners aan. Samen kunnen zij bepalen welke maatregelen het beste werken voor de wijk. Meld uw klacht aan de coach, stel uw vraag of geef hen uw lumineuze afvalidee! Werk samen aan een schonere wijk.

 Waar kunnen afvalcoaches u mee helpen?

Afvalcoaches zijn er dus voor al uw vragen over afvalscheiding, aanbiedregels of het gebruik van de ondergrondse containers beantwoorden. Daarnaast geven zij advies en voorlichting over afval en afvalverwerking.
De afvalcoaches op de foto zien en spreken u graag in Bottendaal: Quintin, Nikki, Christine, Roelof (en Michiel). Voor algemene vragen over afval of vragen voor de afvalcoach neemt u contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via 024-3716000. Mailen kan natuurlijk ook: via [email protected].

Over Nijmegen schoon, heel gewoon.

Nijmegen schoon, heel gewoon. staat voor een positieve aanpak, waarbij Dar en gemeente in gesprek willen met inwoners over omgaan met afval, voorlichten waar nodig en goede initiatieven en oplossingen ondersteunen. Alleen waar resultaten uitblijven en het niet anders kan, wordt handhaving als laatste middel ingezet.