Bottendaal is een van de eerste Nijmeegse wijken die aardgasvrij worden, volgens plan in 2035. De gemeente, wijkbewoners, woningcorporatie Talis en Liander werken samen aan een plan hiervoor. Met deze nieuwsbrief blijft u op hoogte. En weet u wat u (als huiseigenaar of huurder) kunt doen. 


Voortgang Wijkwarmteplan Bottendaal

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het Wijkwarmteplan voor Bottendaal.
In het plan komt te staan wat we tot nu toe allemaal hebben uitgezocht voor de wijk. Bijvoorbeeld wat we weten van mogelijke alternatieven voor aardgas in Bottendaal. Ook staat in het plan wat we in de komende jaren willen doen ter voorbereiding op de overstap naar aardgasvrij. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing en isoleren.
We probeerden nog voor de zomer het concept aan u voor te leggen, maar dat  gaat helaas niet lukken. We komen er dus na de zomer op terug. We wensen u in ieder geval een mooie zomer toe, namens het team Aardgasvrij Nijmegen.


Bewonerswerkgroep Bottendaal

De bewonerswerkgroep Bottendaal Aardgasvrij heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan en nagedacht over hoe de wijk op een goede, realistische en tijdige manier een transitie naar aardgasvrij zou kunnen maken.
Op dit moment lijkt een collectieve oplossing in ieders belang. Er zijn twee scenario’s die realistisch haalbaar lijken:

  • aansluiting op het stedelijk warmtenet waarvan de aanvoerleiding in de toekomst wellicht langs Bottendaal komt te liggen
  • een door de wijk (met eventueel partners) zelf geïnitieerd wijkwarmtenet optimaal toegespitst op Bottendaal

Voor het tweede scenario is een visie gemaakt over hoe dit eruit zou kunnen zien. De komende tijd gaat de werkgroep verder met het opstellen van een projectomschrijving en het uitwerken van een plan van aanpak voor zo’n eigen warmtenet. De werkgroep staat altijd open voor wijkbewoners die mee willen helpen of andere activiteiten willen initiëren.


Oproep gegadigden energieadvies

Bent u een huiseigenaar die in één van de huizen woont, zoals die hierboven te zien zijn op de afbeelding? Dan kan u in aanmerking komen voor een energiescan van uw woning. Uit deze scans volgt een isolatieadvies op maat voor de betreffende woning. De energiescans worden per type huis gemaakt ten behoeve van de collectieve inkoopacties die in het najaar van 2020 in de planning staan. Bent u geïnteresseerd? Meldt uw woning dan aan via [email protected] en vermeld het type huis dat u opgeeft.


Enquête: Hoe betalen we voor het verduurzamen van woningen? Uw mening helpt.

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, moet Nederland de komende jaren een flink aantal woningen verduurzamen. En dat kost geld. Vaak komt dit deels voor rekening van de bewoners. Daarom is het belangrijk te weten hoe bewoners aankijken tegen verschillende manieren om die verduurzaming te financieren. Onderzoeksbureau TNO doet daar momenteel onderzoek naar. Doel van het onderzoek is meer kennis te krijgen over welke vormen van financiering voor welke mensen aantrekkelijk zijn. Uw mening helpt daarbij.

Waarom benaderen we u?
TNO wil onder andere inzicht krijgen in de mening en ervaringen van mensen die in een aardgasvrije proeftuin wonen. Daarom is uw mening voor dit onderzoek zeer waardevol. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.
Doe mee aan het onderzoek via deze button:

Doe mee aan de enquête
Privacy
Wij sturen u deze mail op verzoek van TNO, maar hebben uw gegevens, zoals uw e-mailadres, niet gedeeld met TNO. U bepaalt uiteraard zelf of u mee doet, uw antwoorden zijn anoniem en dus niet naar u te herleiden. U gaat door het invullen van de vragenlijst géén lening of andere betalingsvorm aan en wordt niet door commerciële diensten benaderd naar aanleiding van uw antwoorden. Kortom: uw privacy is gewaarborgd.Wat gebeurt er met uw resultaten?
TNO deelt de resultaten met partijen die zich bezighouden met verduurzaming en de financiering daarvan. Denk daarbij aan gemeenten, maar ook aan financiële dienstverleners. Zij kunnen zo (de communicatie over) verschillende vormen van financiering verbeteren. Natuurlijk krijgt u als deelnemer ook inzicht in de resultaten. In het najaar van 2020 kunt u deelnemen aan een webinar. Daarnaast kunt u de resultaten van ons definitieve onderzoek bekijken op www.energy.nl eind februari 2021.

Vragen?
Hartelijk dank voor uw aandacht en uw eventuele deelname. Vragen? U kunt gedurende dit onderzoek contact opnemen met Renee Kooger van het projectteam in het onderzoek Perceptie van financieringsconstructies via [email protected].
Doe mee aan het onderzoek via deze link: https://xs.motivaction.nl/onderzoek/TNO-P2


Wijkworkshops vol ideeën

Eind vorig jaar organiseerden we wijkworkshops in Bottendaal en Hengstdal. De centrale vraag was: “Wat heb je nodig om te kunnen beginnen met energiebesparende of aardgasvrij maatregelen “? Een greep uit de ideeën van de bewoners:

  • Er moet een locatie in de wijk voor informatie en ondersteuning komen.
  • Er is behoefte aan betrouwbare, praktische informatie. Een website met informatie (in de vorm van tool kits van stappenplannen), expertise, hulp en contact.
  • Bewoners kunnen elkaar helpen door het delen van kennis. Hoe meer mensen er mee aan de slag gaan, hoe meer kennis er in de wijk komt.
  • Bewoners kunnen samen collectieve initiatieven opzetten met hulp van de gemeente.
  • Maak klusteams die bewoners kunnen helpen. Gezamenlijk gereedschap is ook welkom.
  • Richt een eigen energiecollectief op. Dan ben je niet afhankelijk van grote bedrijven en heb je meer controle over de vaststelling van kosten.
  • Geef bij een aanvraag voor een bouwvergunning informatie over verduurzaming.
  • Evenementen organiseren: het is belangrijk om in de wijk te laten zien dat we aan de transitie begonnen zijn. Dit kan bewoners enthousiasmeren om ook aan de slag te gaan.

In het wijkwarmteplan komen verschillende ideeën terug die haalbaar zijn.


Tips voor thuis
Snel en makkelijk geld en energie besparen 

1. Haal stekkers uit het stopcontact als u de apparaten niet gebruikt
2. Douche maximaal 5 minuten
3. Verwarming aan? Sluit ’s avonds de gordijnen en hou de kamerdeuren dicht
4. Kook met het deksel op de pan
5. Gebruik led-lampen


Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de gemeente Nijmegen:
gebiedsregisseur Erik Maessen
e-mail: [email protected]
of bel 14024.