Tot oktober 2014 kon je als bewoner in Bottendaal  je auto makkelijk parkeren, daarna is het voor een deel van de bewoners een stuk lastiger geworden. Tegen zes uur loopt het in het zuidelijke deel vol met auto´s die een voordelige parkeerplek zoeken, voor middernacht verdwijnen ze weer. Ze hebben een gezellige avond gehad in de horeca of zijn na een bezoek in het Cordium helemaal tot rust gekomen. Naast toegenomen parkeerdruk en veel ongewenst zoekgedrag door automobilisten op zoek naar een gratis parkeerplek geeft het kinderen die een rondje fietsen, een balletje trappen, skaten, rondrennen, minder ruimte op straat.

In de laatste nota ”Parkeren in Nijmegen kiezen en delen” staat dat de gemeente het leefklimaat in de wijken wil verbeteren, vandaar dat we met een aantal bewoners langs de deur zijn gegaan om handtekeningen te verzamelen voor één parkeerzone. Uiteindelijk tekende op twee personen na iedereen de lijst. Eén persoon vond het wel goed zo en de andere bewoner wilde niets meer met parkeerbeleid te maken hebben. Met dit resultaat leek de gemeente de situatie te willen aanpassen. Uiteindelijk hebben ze zelf besloten een enquête uit te zetten. Er is over de brief en de enquête  verschillende keren overleg geweest. Telkens hebben we als bewoners benadrukt dat wij niet kiezen voor avondparkeren, maar graag één zone in Bottendaal zien. Toch staat er in de brief van 10 maart jl. dat wij vragen om in heel Bottendaal avondparkeren in te stellen. Dit is niet ons doel, wij willen graag één zone. Als één zone alleen te bereiken is met avondparkeren, dan moet dat maar.

Met de BOB hopen we dat we in april weer overal kunnen parkeren en dat er voor iedereen in de buurt minder parkeerverkeer is. Uit reacties van bewoners blijkt dat niet iedereen op 10 maart een brief heeft gekregen, de bewoners van de Witte de Withstraat zijn vergeten, terwijl bewoners van de Sint Stephanusstraat de brief wel hebben ontvangen, terwijl zij al avondparkeren hebben. Bewoners Organisatie Bottendaal heeft in overleg met de gemeente al veel eerder aangegeven dat zij liever in Bottendaal  één parkeerzone zien, wanneer je de wijk bekijkt lijkt dit meer dan logisch.

Soms moet je bestuur en ambtenaren helpen de goede keuzes te maken, dit kun je doen door de enquête in te vullen en te kiezen voor één parkeerzone. 

Door: Hans Polman

Buurjongen Mees, Loet en Daan. Er zit een hoop voetballend talent in Bottendaal.

voetbal