Remco, die voor de september-editie van wijkblad de Zeeheld een interview gaf, staat vaak met gedichten voor de COOP. De feestdagen zijn voor hem als thuisloze niet makkelijk. Hij gaf ons in november een gedicht vol engelen met de titel ‘Kerstmis’, dat je hier kunt lezen.

We mochten het gedicht van hem plaatsen op de website. Verder heeft Remco veel positieve reacties gekregen naar aanleiding van het interview.
Inmiddels geeft hij wel aan dat niet iedereen meer een broodje met kaas voor hem hoeft te kopen (want die heeft hij door het interview wel heel veel gehad de laatste tijd 😉 ).


Kerstmis

Ik weet deze dagen niet zo goed
waar ik heen zal gaan.
Het is koud en druk
want voor alle mensen 
komen de Kerstdagen er weer aan.
Ik blijf zo, als zo vaak, in mijn leven alleen
met mijn plunje, mijn gevoelens
en met Engelen om mij heen.

Want is het eigenlijk niet zo
dat één schaapje verloren in de wei
bezocht wordt door Engelen zij aan zij?
Zij brengen uiteraard graag
hun Grote Koning aan hun zijde mee.
Wiens woord bestaat uit alle woorden behalve nee.

Dan ziet Hij tranen van eenzaamheid
en menselijk dwalen op mijn gezicht.
Waarop hij besluit mij te sterken
met Zijn Innerlijke Licht.

Engelen omringen mij dan met zingen
voordat Zijn Liefdevolle Hand
op mijn schouder wordt gelegd.
Geladen met eerbied
voor mijn vertrouwen
mijn eenzame gevecht.

Hij doet mij zo doordringen
met Zijn Goddelijke Krachten.
Voor nog een volgend jaar met een belofte
puurder dan goud op een mooie dag
Hij mij thuis gebaard waar Hij liefdevol
met Zijn Engelen op mij zal wachten.

Remco0892