Op zaterdag 18 juni zal de Stichting Vrienden van Titus Brandsma voor Vrienden en belangstellenden een feestelijke dag organiseren om de heiligverklaring van karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) door paus Franciscus op 15 mei te Rome te vieren. De dag wordt gehouden in het Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11 te Nijmegen.

Het thema van de dag zal zijn ‘heilige weerbaarheid’. Het leven en werk van Titus Brandsma en zijn betekenis voor onze tijd staat daarbij centraal, zijn weerbaarheid was gegrond in zijn Godsvertrouwen.

s Ochtends houden het Generaal Bestuur van de Karmel en het een vertegenwoordiger van het college van B en W van de gemeente Nijmegen een feestrede. Daarna bespreekt Prof. dr. Inigo Bocken, verbonden aan het TBI Nijmegen en de Universiteit Leuven, het thema ‘Heilige weerbaarheid’. Wat is de betekenis van het voorbeeld van Titus Brandsma voor individu en samenleving in deze tijd van ‘oorlog en vrede’?

Na een ruime lunchpauze in het naastgelegen gebouw De Vereniging worden ’s middags getuigenissen over Titus van zowel zijn tijdgenoten als de onze voorgedragen en overdacht. Deze getuigenissen worden afgewisseld met muzikale intermezzi en ondersteund door beelden van de actualiteit. Daarna volgt een gebedsviering.

De dag wordt muzikaal omlijst door trompettist Thijs Musch, het duo voor harp en fluit Anouk Platenkamp en Inge IJpelaar, en het Ardito blaaskwintet uit Nijmegen.

Tussen 16.00 uur en 17.00 uur wordt de dag feestelijk afgesloten met het heffen van een glas op de ‘heilige weerbaarheid’ van Titus.

Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Inloop en koffie: 9.45 uur- 10.15 uur. Programma aanvang: 10.45 uur
Kosten deelname inclusief koffie en lunch: € 15,00.
Opgave voor deelname vóór 1 juni via: [email protected]