Zoals jullie wellicht weten gaat de Van Oldenbarneveltstraat op zijn kop. Wij als straatbewoners zijn  dit initiatief gestart samen met de Gemeente. Inmiddels zijn er al diverse bijeenkomsten geweest en staan we aan de vooravond van de concept schetsen. Onderstaand een verslag van de laatste bijeenkomst en een uitnodiging om vanavond aan te schuiven! 

Veel ideeën voor nieuwe inrichting Van Oldenbarneveltstraat

Op donderdag 23 mei bogen tien straatbewoners en drie medewerkers van de gemeente zich in de Plu-pub over de kaart van de Van Oldenbarneveltstraat.  Want de straat gaat in de tweede helft van 2015 of begin 2016 op de schop.  Ze wordt ingericht als éénrichtingstraat (voor auto’s, niet voor fietsers). Dat zorgt voor een veiligere situatie aan de stationszijde van de straat. Veel kansen
Ook de huisaansluitingen van het riool in de Van Oldenbarnevelstraat zijn aan vervanging toe. Het betekent dat straks de hele asfaltlaag uit de straat wordt gehaald. Dat geeft (extra) mogelijkheden om de straat in te richten: mooier, groener, efficiënter. 
En dát biedt weer de kans om over de allure van de hele straat na te denken, dus ook over de voortuinen. 

Verzamelen van ideeën
De aanwezige bewoners schreven al hun ideeën op over hoe de straat er uit kan komen te zien. Totaal werden ruim 50 wensen en suggesties verzameld op grote flappen. Die gaan over het groen, het parkeren, afval, fietsen, voortuinen, kunst, inzet van bewoners en de uitvoering. 

Schuin parkeren aan één zijde 
Belangrijke vraag voor hoe de straat er straks uit komt te zien is op welke plek de parkeerplaatsen komen? Links en rechts in de lengte parkeren (zoals nu) of aan één kant schuin parkeren? Schuin parkeren geeft een rustig  straatbeeld en de meeste ruimte voor groen en andere functies, vonden de meeste aanwezigen. Vanwege de veiligheid voor fietsers als auto’s in- en uitparkeren zouden de parkeerplekken het beste aan de kant van de Plufabriek komen te liggen.

Intekenen op kaart
De volgende stap is om alle ideeën op een kaart te gaan intekenen en een concept-ontwerp te maken. Dat doet dezelfde groep bewoners op woensdagavond 24 juni a.s.. De gemeente voorziet hen van een goede kaart als ondergrond en een grote rol schetspapier. Zo kunnen meerdere varianten worden uitgewerkt. 

Bewoners aan zet 
De medewerkers van de gemeente (de projectleider voor de herinrichting, een verkeerskundige en een landschapsarchitect) zijn op 24 juni ook aanwezig als adviseurs. De rolverdeling waarbij bewoners het initiatief hebben en de gemeente ondersteunt en uitvoert (uiteraard als het plan van bewoners ‘haalbaar en betaalbaar’ is), past helemaal in de stijl waarin het huidige College met bewoners wil samenwerken aan een mooie stad. 

Op 24 juni treffen  wij elkaar weer. Geïnteresseerd? Schuif aan!