Ik ben een actie gestart – in actie gekomen – om een pretentieuze prijs – De Gouden Piramide –
een prijs voor exellent opdrachtgeverschap in de gebouwde omgeving – toegekend in 2009
aan Talis, De gemeente Nijmegen en De Principaal – voor het Dobbelmanproject – terug te halen
naar Bottendaal en posthuum toegekend te krijgen aan alle Bottendalers die zich jarenlang in de
periode 2000 – 2006 onder leiding van de B.O.B. hebben ingespannen in een open plan proces.
Die Gouden Piramide hoort hier thuis – in Bottendaal.
Roel Winter