Twee maanden voor het einde van het jaar is in veel Nijmeegse wijken het beschikbare budget voor MijnWijkplan nog niet uitgegeven. De gemeente Nijmegen heeft in 2021 een budget van 558.000 euro beschikbaar gemaakt, maar daar is nog maar 326.700 euro van uitgegeven. Er is dus nog 231.300 euro over.

Van de in totaal 37 wijken die in MijnWijkplan zijn opgenomen, is in 31 wijken nog geld over. In Grootstal, De Kamp en Lent zijn dit bedragen van boven de 15.000 euro. In zes wijken is te veel geld uitgegeven. De gemeente wil dat compenseren met wijken waar minder of geen ideeën waren. Dat betekent niet dat de inwoners in die wijk minder mogen uitgeven legt een woordvoerder uit. “Het betekent dat die bewoners minder wensen hadden ingediend of minder meldingen hadden gedaan waardoor hun budget niet volledig werd besteed. We bekijken waar er budget over is, en verrekenen daarmee.”

In zes wijken geen plan ingediend

De gemeente Nijmegen werkt sinds 2018 met MijnWijkplan. Hier kunnen inwoners zelf wensen, ideeën en plannen indienen voor hun eigen wijk. In de afgelopen 1,5 jaar zijn er 337 projecten ingediend. Toch is er nog bijna 2,5 ton euro over én zijn er wijken waar géén van de bewoners met plannen of wensen zijn gekomen. In de wijken Kwakkenberg, Ooyse Schependom, St. Anna en Lankforst is dit het geval.

Het lijkt er op dat of te weinig bewoners op de hoogte zijn van deze budgetten of er weinig participatie is. “Vanzelfsprekend communiceren we regelmatig over MijnWijkplan, bijvoorbeeld via Facebook, via de wijkbladen, de Brug, etc. Aandacht en communicatie over MijnWijkplan is een blijvend punt van aandacht. Wij zijn er ambtelijk over in gesprek welke stappen we hierin willen nemen in 2022”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. “In sommige wijken hebben bewoners weinig wensen voor participatie, maar melden zij wel veel via de Meld en Herstel. Deze verbeteringen aan de wijk pakken we ook op.”

Het bedrag voor 2022 word hoger

De gemeente wil het budget dat over is, overhevelen naar 2022. “Dat betekent dat het overgebleven geld bovenop het bedrag dat al voor 2022 gepland stond, komt. Dus de bedragen blijven niet hetzelfde, het bedrag voor 2022 wordt hoger”, vertelt een woordvoerder.

Hieronder een overzicht van het budget per wijk, hoeveel er uitgegeven is, en hoeveel nog beschikbaar is:

Bron : RN7.nl