Introductie

De werkgroep Verkeer zet zich momenteel met name in voor goede en veilige doorstroom van stationsomgeving. De oplossing, volgens het BOB en buurtbewoners, is om eenrichtingsverkeer in te voeren in de ontsluitingswegen van het centraal station in de oldenbarneveltstraat en Arend Noordduynstraat. Dit sluit aan bij het voorstel van Veilig Verkeer Nederland.

Ondernemers en aanwonenden ervaren dagelijks voor hun deur gevaarlijke situaties, na de veranderingen bij het centraal station in Nijmegen. De twee ongelukken met zwaar letsel in 2013 en de niet geregistreerde bijna ongelukken die dagelijks door gebruikers worden waargenomen, onderschrijven de gevaarlijke situatie. Niet alleen voor de voetgangers, maar ook voor de automobilisten is de situatie vele malen verslechterd. Bijvoorbeeld bij de oprit van het Mercure Hotel / ROC, het kruispunt Van Oldenbarneveltstraat en Van diemerbroeckstraat en aan het begin van de esplanada ontstaan elk dag gevaarlijke situaties.

We hebben het onveilige stationsgebied op de politieke agenda gekregen. De nieuwe coalitie heeft 2,5 miljoen gereserveerd om de stationsomgeving veilig te maken. We hebben bereikt dat we aan de tekentafel zitten van de gemeente. Samen met het ROC, Hotel Mercure en in afstemming met de buurtbewoners streven we naar een verkeersplan die  een goede en veilige doorstroom van automobilisten stationsomgeving en veilige route voor voetgangers en fietsers mogelijk maakt. Het eenrichtingsvoorstel van de BOB is reeds uitgangspunt geworden van het ontwerp. Op verzoek van het BOB worden de huidige verkeersstromen in het stationsgebied in kaart gebracht. Zodat zichtbaar wordt hoe het verkeer zich nu gedraagt en wat de beste rijrichting is als het eenrichtingsverkeer wordt. Naar verwachting wordt in het laatste kwartaal van 2014 een ontwerp voorgelegd aan de Burgemeester & Wethouders. Tenzij het ontwerpvoorstel niet aan onze doelstelling voldoet. Enkele politieke partijen uit de coalitie hebben reeds toegezegd ons dan te steunen.

Contactpersoon: Rob Zijderveld ([email protected]; 0647510666) en Joyce Nellissen ([email protected]; 0613620740)

terug