Onder de hoede van Bewoners Organisatie Bottendaal zijn er een aantal speerpunten aangewezen waaraan de afgelopen jaren meer aandacht is besteed, en de komende jaren voortdurend extra aandacht zal besteden. Een van de speerpunten is het jongerenwerk. Het jongerenwerk in de wijk is uniek, als pilot project om jongerenwerk in Bottendaal in zelfbeheer te brengen. Hieronder vind je meer informatie over deze pilot.


Waarom een Werkgroep Jongeren?

Het jongerenwerk in Bottendaal wordt per januari 2014 stopgezet in verband met de bezuinigingen. De BOB is gevraagd om de behoefte aan jongerenwerk te inventariseren en een plan te maken om een eventuele behoefte te vervullen. Geschat wordt dat er ongeveer 200 a 300 jongeren van 10 – 22 jaar zijn, waar 30 a 50 jongeren daadwerkelijk behoefte zouden hebben aan jongerenwerk. Op dit moment is voor twee dagdelen een studio beschikbaar gesteld waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf bezig kunnen houden. Daarnaast konden jongeren tot voor kort terecht in de sportkooi.

De sportkooi is al weg en er is geïnventariseerd onder jongeren of het veldje in de spoorkuil zou kunnen dienen als alternatief. Het grote veld maakt het voor jongeren aantrekkelijk om hier naar toe te gaan maar het is dan wel van belang dat enkele verbeteringen worden aangebracht. Het belangrijkste is dat de grasmat wordt opgeknapt. Aangezien het veldje veel meer mogelijkheden biedt voor jongeren, is het van belang ze te betrekken bij het onlangs gestarte participatie traject voor het ontwikkelen van de spoorkuil. Verdere behoeftes van de jongeren zijn geïnventariseerd en op basis daarvan wordt momenteel een plan gemaakt om jongerenwerk in zelfbeheer onder te brengen.


Stand van zaken

Momenteel loopt er een pilot in jongerencentrum de Oase, waarbij het jongerencentrum voor een avond in de week wordt opengesteld onder toezicht van de jongeren zelf. Daarnaast gaan we, op het moment dat groen licht komt voor het Spoorkuil project, samen met de jongeren een plan maken om het panna-veldje terug te plaatsen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om speeltoestellen te plaatsen. Er wordt samenwerking gezocht met onder andere de Driemaster om ideeen verder uit te werken. Mocht je mee willen helpen / ideeen hebben, neem dan contact op met Margo Groeneveld.

terug