Een nieuw bericht van Kamerbreed Nijmegen; sinds oktober 2013 ook vanuit Bottendaal actief, vertegenwoordigd door verontruste bewoners die zich zorgen maken over de enorme toename van kamerverhuurpanden de afgelopen jaren. Kamerbreed roept op om uw mening te ventileren aan de Nijmeegse raad op 28 september.

Bericht van Kamerbreed:
Zoals u waarschijnlijk wel gelezen heeft de afgelopen periode in De Gelderlander en gezien heeft op TV Gelderland is de discussie weer opgelaaid over de effecten van de kamerverhuur en dan met name de overlast welke hiermee gepaard gaat.

Ook in Bottendaal zijn de meningen verdeeld. Natuurlijk is de student welkom in Nijmegen maar helaas bij een te grote concentratie van kamerverhuurpanden zijn de negatieve effecten voor de omwonenden merkbaar.

Voor uw beeld in Bottendaal lopen op dit moment een aantal aanvragen om huizen om te bouwen naar kamerverhuurpanden;

  •          Schoolstraat
  •          Voormalig bakkerij Pruijn
  •          Van Trieststraat
  •          Johan de Witstraat
  •          De geruchten over de voormalige moskee in de Vondelstraat?
  •          En wat er nog aanstaande is indien de gemeenteraad niet tot inkeer komt.

Kamerbreed zet zich sinds 2013 in om enerzijds een betere spreiding te krijgen van dergelijke panden en anderzijds een goede afwikkeling van de klachten die ontstaan door botsende leefstijlen.

Zo hebben wij de rechter gevraagd een uitspraak te doen over de verleende vergunning aan de Van Trieststraat en ligt de casus van voormalig bakkerij Pruijn ook ter beoordeling van onze gemeente inclusief een (ver) bouwstop welke geëist is.

Op 28 september bent u uitgenodigd uw mening te geven over het nieuwe beleid wat aanstaande is. Dat dit nog ruimte laat om ongelimiteerd inbreuk te doen op de geordende leefomgeving zou een reden moeten zijn om gehoor te geven aan de uitnodiging! Wij als Kamerbreed zijn in ieder geval vertegenwoordigd. 

Zie het bericht van de gemeente Nijmegen over het aanstaande debat rond kamerverhuur.

Met vriendelijke groet,

Kamerbreed
Ralf Nieuwenhuijsen
Tel. 06-50620286