Bericht voor bewoners Bottendaal..

Deze week is er gemaaid in de spoorkuil waarbij ook het gedeelte met de Wilde Averuit ter hoogte van het seinhuisje afgemaaid is.

Dit had niet mogen gebeuren omdat de wilde averuit een beschermde soort is en omdat het gedeelte in beheer is van bewonersinitiatief. Er is contact geweest met het bewonersinitiatief waarbij excuses zijn aangeboden hiervoor. 

In de communicatie tussen Dar en onderaannemer is dit niet goed gegaan. Dar neemt dan  ook maatregelen om dit in de toekomst beter vast te leggen en te borgen dat deze fout niet nogmaals gemaakt kan worden.

Met vriendelijke groet,

logo DAR

Dar NV