Zoals u waarschijnlijk wel heeft gezien, wordt er flink gewerkt aan de Van Oldenbarneveltstraat. De verkeerssituatie en parkeervakken zijn aangepast en er komt nieuw groen. Hier leest u een bericht van de projectgroep Van Oldenbarneveltstraat (bestaande uit o.a bewoners en gemeente) over deze herinrichting. 

Beste Bottendalers,

Sinds langere tijd zijn wij als bewoners van de Van Oldenbarneveltstraat met de gemeente onder leiding van Harold Klomp (projectleider gemeente Nijmegen) in een echt participatie project (de burger in rol van opdrachtgever) bezig met de herinrichting van onze straat.
Vertrekpunt is geweest de onveiligheid die na de herinrichting van het Stationsplein ontstond. Hiervoor heeft onze medebewoner Rob Zuidveld (ex BOB lid) van onze straat een mooi ontwerp (verkeerscirculatieplan) gemaakt die vervolgens bij de gemeente terecht gekomen is.
De gemeente heeft gemeend dit serieus op te moeten pakken en is met het idee aan de slag gegaan. Dit alles heeft geleid tot de situatie zoals  het nu is; betere doorstroom tegenover het Mercure en het ROC door het instellen van een eenrichtingszone en een eenrichtingsstraat in de Van Oldenbarneveltstraat.

oudesituatie

Doordat e.e.a. gewijzigd werd, heeft de gemeente ons benaderd met het idee om van deze wijziging gelijk gebruik te maken en met ideeën te komen hoe wij onze straat het liefst ingericht wilden hebben, immers door de nieuwe situatie konden wij de ruimte die vrij kwam herinrichten.
Dit alles is in november 2014 middels een “buurtborrel” gestart. Uitgangspunten waren, na een brainstormsessie met de aanwezigen in de Plu fabriek (ons inmiddels thuishonk);

  •        Veiligheid voor fietsers en voetgangers;
  •        Vergroening;
  •        Zelfde aantal parkeerplaatsen terug.

Na vele bijeenkomsten en uitwisselingen van ideeën waren er vorige maand twee concepten klaar waarin onze wensen zijn verwerkt (zie foto’s).
Afgelopen week heeft de projectgroep de laatste bijeenkomst gehad waarin door middel van een brainstorm via de consentmethode met daarin meegenomen alle ervaringen tot op heden, de uiteindelijke beslissing is genomen voor variant 1.

Waarom uiteindelijk deze keuze?

Veiligheid
We wilden een veilige straat, door te kiezen voor aan 1 kant schuin parkeren, bereik je dit, omdat fietsers komende vanaf de Graafseweg geen openslaande portieren meer kunnen verwachten. Ook hebben zij niets meer te maken met achteruit rijdende inparkerende auto’s. Tevens ook geen openslaande portieren voor fietsers vanaf het station. Wel blijven zij te maken hebben met achteruit instekende automobilisten ne vertrekkende automobilisten.
Voor de bestuurders van de auto’s betekent dit veilig uitstappen en bij het verlaten van de parkeerplaats een goed zicht op de fietsers komend vanaf het station.

Ondanks dat de straat een 30 kilometer zone is geworden, wordt er in het ontwerp ook een plateau ter hoogte van de Vondelstraat gerealiseerd, wat de automobilist dwingt deze rustig te kruisen. De gemeente overweegt ook een plateau aan te brengen op de kruising met de Graafseweg om het “nog even snel het stoplicht pakken” te voorkomen.
Door de versmalling van de weg (4 meter) wordt de automobilist gedwongen om achter de fietser te blijven. Bij een bredere weg nodigt dit uit tot hard een fietser passeren.
Mooie voorbeelden in Nijmegen zijn b.v. de Hatertseveldweg en Muntweg. Hier worden automobilisten gedwongen achter de fietser te blijven.

Vergroening
Veel van de ruimte die vrij komt omdat het een smallere weg geworden is, zal ingevuld gaan worden met groen. Hiervoor is er gekozen voor een laanstructuur beplanting middels bomen en lage struiken, passend in onze straat en verwijzend naar de situatie rond 1900. Dit doet optisch het nodige met het beeld, echter een overweging voor het groen is ook de opwarming van de aarde geweest. Denk aan warmere zomers en de heftige regenval. Er wordt gekeken of de betegeling onder de parkeerplaatsen waterdoorlatend kunnen worden.
Door het parkeren aan 1 zijde zal de andere kant van de straat gevrijwaard zijn van “blik” en hierdoor een rustig groen beeld geven.

Zelfde aantal parkeerplaatsen terug
Met variant 1 zullen we wederom 43 parkeerplaatsen terug krijgen waarbij rekening gehouden wordt met een aantal invalide parkeerplaatsen en ruimte voor het laden en lossen.
In variant 2 zijn dit ook 43 parkeerplaatsen, maar zonder ruimte voor laden en lossen.

Kortom de laatste puntjes op de ‘I’ en wij zijn klaar voor de daadwerkelijke uitvoering in het voorjaar van 2016!

Meer informatie
Voor meer informatie neem gerust contact op met joyce nellissen [email protected].

Namens de projectgroep,

Ralf Nieuwenhuijsen

Zie ook de website van de gemeente Nijmegen over de verbetering van het stationsgebied.

variant1

 Variant 1

 

variant2

Variant 2