In de week van 30 maart a.s. zal op twee plaatsen in de Spoorkuil een stuk verouderd hekwerk worden verwijderd. Deze ingreep is onderdeel van een aantal verbeteringen die dit voorjaar in de Spoorkuil zullen worden uitgevoerd. De betreffende hekken stammen nog uit de tijd toen wijkbewoners maar aan één kant van deze hekken mochten komen, op weg naar het voetbalveld of het hondenveld. De gemeente huurt inmiddels het hele groengebied in de spoorkuil voor gebruik door de wijk; we kunnen daarom nu dit gebied als geheel gaan gebruiken voor sporten en bewegen, hondenuitlaten, en van de zon en de natuur genieten.

De volgende stukken hekwerk zullen worden verwijderd

(zie op onderstaande kaartje de lijnen in rood):

 – hekwerk vanaf trap aan Dr Jan Berendsstraat naar de hoek bij het seinhuis

 – hekwerk langs de trap omhoog vanaf het voetbalveld naar de moestuinen

   (alleen langs trap worden hekken weggehaald, rond moestuin blijft wel hek)

(Geen) gevolgen voor hekken rond het hondenveld

kaartjevoorhekkenmethekken

Langs het grote rechthoekige hondenveld blijven de huidige hekken gewoon staan: dus het hek langs de fietsbaan en ook het hek vanaf de fietsbaan richting het seinhuis. Door deze hekbanen blijft er een veilig gebied waar honden los kunnen lopen zonder gevaar om de fietsbaan op te schieten. Op termijn krijgen deze twee hekbanen wel een groener en vriendelijker uitstraling.

Voor meer informatie, meehelpen, en aanmelden voor onze nieuwsberichten:

Werkgroep Spoorkuil Bottendaal, e-mail  [email protected]