Onder de noemer ‘Verleden Verbeeld’ wil de gemeente Nijmegen ideeën en projecten van particulieren, die te maken hebben met het zichtbaar en beleefbaar maken van het Nijmeegs erfgoed, ondersteunen. Plannen kunnen ingediend worden tot en met 15 januari 2016.
 

Tot 3000 euro bijdrage per project
Voor 2016 stelt de gemeente in totaal €12.000,- beschikbaar voor plannen die in 2016 worden uitgevoerd. Per project kan een bijdrage tot € 3000,- worden verleend.
Eind januari 2016 wordt bekend gemaakt welk(e) initiatief/ven op een bijdrage kunnen rekenen. De gemeente Nijmegen beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de randvoorwaarden. Daarnaast roepen ze een jury in het leven. Deze bestaat uit deskundigen en betrokkenen bij de cultuurhistorie van Nijmegen en zal samen met de gemeente projecten selecteren die in aanmerking komen voor een bijdrage.
 
Meer informatie en indienen plannen
Meer informatie, randvoorwaarden en indienen van plannen via de website van de gemeente Nijmegen.