‘We wachten niet langer, we doen het zelf’

Met een spetterende lancering tijdens het Energiefestival Blowlands wordt op 15 juni a.s. het startsein gegeven voor Burgers Geven Energie. Dit nieuwe platform van stichting Wiek brengt mensen uit de regio Arnhem – Nijmegen bij elkaar om de energietransitie een impuls te geven.We willen niet langer wachten. De klimaatverandering vraagt om actie. We gaan per direct zelf energie opwekken in onze eigen omgeving.

De overgang naar nieuwe energie gaat volgens mede-oprichter Pim de Ridder veel te langzaam. Provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Het aandeel duurzame energie in onze provincie is nu circa vijf procent. Over vijf jaar, in 2023, zou dit tenminste 16 procent moeten zijn. In de regio Arnhem-Nijmegen is de ambitie om tegen die tijd 23% minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Dat wil de regio bereiken door bijvoorbeeld 1,5% energiebesparing per jaar, 25 windmolens, 1.000 hectare zonneparken, 6.500 woningen met zonnepanelen, en nog wat biomassa en aardwarmte. In het huidige tempo gaat dat niet lukken.’

De aanpak van overheid en grote energiebedrijven schiet volgens De Ridder tekort. Tot nu toe is er vooral veel gepraat en zijn nauwelijks echte stappen gezet. Wat je verder ziet is dat commerciële partijen van buiten de regio hun slag slaan. Ze nemen grondposities in om wind- en zonneparken te bouwen. Deze bedrijven hebben geen of onvoldoende binding met de regio. Ook profiteren mensen niet mee van de projecten.

Burgers in de hoofdrol
Dat kan anders, denkt De Ridder. Daarom is Stichting Wiek-II met Burgers Geven Energie gestart. De stichting ontwikkelt, samen met energiecoöperaties uit de omgeving, nieuwe energieprojecten. Daarmee willen ze binnen vijf jaar 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen van duurzame energie voorzien. In deze projecten spelen burgers een hoofdrol. Mensen krijgen zeggenschap, door mee te denken en mee te investeren. Zo kun je als burger, door zelf in actie te komen, invloed uitoefenen op de energievoorziening in je eigen omgeving.’

Dat het werkt, blijkt uit het succesverhaal van Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit windpark is door Wiek-II voor burgers ontwikkeld in een recordtijd van vier jaar. De vier windmolens zijn bijna helemaal in handen van burgers: de 1.013 leden van coöperatie WindpowerNijmegen die mee hebben geïnvesteerd.Veel mensen zijn doordrongen van het belang van duurzame energie en willen zelf een bijdrage leveren. Met Burgers Geven Energie bouwen we een sterk regionaal netwerk van burgers, een levendige community met mensen die kunnen aansluiten bij projecten in hun directe omgeving.’

Energiecircus
Op burgersgevenenergie.nl wisselen deelnemers kennis en informatie uit en vinden ze inspiratie.Daarnaast trekt Burgers Geven Energie na de zomer door de regio met het Energiecircus. ‘Hier tref je mensen uit je buurt die samen willen werken aan een duurzame wereld.De aftrap is op Energiefestival Blowlands bij Windpark Nijmegen-Betuwe op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni. Iedereen uit de regio Arnhem-Nijmegen die meer wil weten over duurzame energie en wat je zelf kunt doen is welkom.

burgersgevenenergie.nl