Klein maar fijn! Zaterdag 11 nov. zijn 2 gemotiveerde vrouwen samen met een afvalcoach de wijk ingegaan om zwerfafval op te ruimen.
Het leverde 4 volle zakken op! Bottendaal is weer schoner dankzij jullie inzet. BEDANKT