Samen maken we de wijk

Inwoners van Nijmegen krijgen een wijkbudget voor hun eigen plannen in de openbare ruimte van hun wijk. De gemeente Nijmegen maakt jaarlijks 1 miljoen vrij uit het bestaande onderhoudsbudget en besteedt dit aan de plannen van Nijmegenaren. Het budget per wijk is gebaseerd op het aantal inwoners en de oppervlakte van de openbare ruimte. Op nijmegen.nl/mijnwijkplan kunnen inwoners ideeën voor hun wijk insturen en bekijken welke ideeën er nog meer zijn.   

Het wijkbudget is een onderdeel van het bestaande budget voor onderhoud in de wijk. De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat inwoners invloed hebben op hun directe omgeving en geeft vanaf 2018 een deel van het budget ‘vrij’ voor wensen van inwoners voor de openbare ruimte in hun wijk. Voorheen hadden inwoners eens per vier jaar invloed op wat er gaat gebeuren in de openbare ruimte. Op de website kunnen inwoners op elk moment van het jaar inbreng leveren en ontwikkelingen volgen. Het nieuwe wijkplan is continu in ontwikkeling. Ook in de wijkkranten informeert de gemeente over de voortgang

MijnWijkplan

Wijkbewoners kunnen bijvoorbeeld melden hoe zij plekken in hun buurt willen verfraaien of anders zouden willen gebruiken (bijvoorbeeld voor ontmoeting, groen of spelen). De gemeentelijke wijkregisseurs openbare ruimte beoordelen of de wensen gerealiseerd kunnen worden vanuit het wijkbudget. Ideeën die voor eind juni 2018 worden ingediend en positief zijn beoordeeld, worden ditzelfde jaar nog gerealiseerd.

Inwoners kunnen op nijmegen.nl/mijnwijkplan eenvoudig hun idee melden. Andere bewoners kunnen de ideeën bekijken en erover meepraten, de ideeën liken en zich er eventueel bij aansluiten. De hoogte van het wijkbudget is te vinden op nijmegen.nl/mijnwijkplan. Verzoeken voor onderhoud, zoals het repareren van een kapotte lantaarnpaal of het rechtleggen van stoeptegels, kunnen inwoners melden via de Meld & Herstel app.

Op nijmegen.nl/mijnwijkplan biedt de gemeente ook informatie over de plannen voor, en uitvoering van, werkzaamheden in de openbare ruimte van de wijk. Inwoners die minder goed met de computer overweg kunnen, kunnen terecht bij hun wijkregisseur openbare ruimte of de Stip in hun wijk.

Wethouder Renske Helmer-Englebert: “Inwoners weten het beste wat er beter kan of mist in hun wijk. Het college wil ze daar nu ook financieel ruimte voor geven, en met de website MijnWijkplan nog meer betrekken bij het vormgeven van de openbare ruimte in hun buurt.”

Meer informatie :

Algemene flyer

Veelgestelde vragen