Op maandag 1 mei zal er worden gestart met de werkzaamheden in het kader van het project “Herinrichting en rioolvervanging Stijn Buysstraat” te Nijmegen.  Bij dit project zal de bestaande riolering volledig worden vervangen en zal de wegindeling opnieuw worden ingericht. De weg wordt versmald en er komt een drempelplateau met gebakken straatbakstenen op de kruising Stijn Buysstraat, Van Triesstraat en Burghardt van Den Berghstraat.

Fasering en planning

Ten behoeve van overlast beperking en behoud van een optimale doorstroming hebben wij onze werkzaamheden verdeeld in vier fasen.  De eerste fase duurt van 1 mei tot, als alles conform planning verloopt, begin juni. Fase 1 omvat de werkzaamheden op de Stijn Buysstraat, beginnend vanaf de Graafseweg richting de van Trieststraat. Op de onderstaande tekening is het werkvak schematisch weergegeven.

De overige fasen worden ter zijnde tijd op de website gemeld.

 

Parkeren

Naar aanleiding van de werkzaamheden verzoeken wij uw auto vanaf 1 mei 07:00 uur niet te parkeren op de Stijn Buysstraat, gedeelte van Graafseweg tot kruising Van Trieststraat.

Tijdens onze werkzaamheden zal parkeren in de straat niet mogelijk zijn. Vergunninghouders hebben de mogelijkheid om rondom de Stijn Buysstraat, binnen de parkeerzone van hun vergunning, te parkeren. Aanvullend hierop worden de langsparkeervakken op de van Trieststraat tijdelijk omgebouwd naar haaksparkeervakken, zodoende worden tien extra parkeervakken gecreëerd.

Aanvullende informatie?

Gedurende de looptijd van onze werkzaamheden houden wij wekelijks een inloopuurtje voor omwonenden/geïnteresseerden. U bent dan ook van harte welkom in het wijkcentrum Burghardt. Het eerste inloopuurtje is op dinsdag 2 mei, vervolgens wekelijks elke dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur. Het wijkcentrum is gelegen op de Burghardt van Den Berghstraat 114.

Voor eventuele vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het project, de heer Martien Nillissen (06 – 12494891), of mailen naar [email protected].

Wij zullen trachten om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken, echter zal enige hinder onvermijdelijk zijn.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Infrascoop bv